Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VINSUN, Mã số thuế: 0104985979, được thành lập ngày 02/11/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số nhà 44 B ngách 200/28 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ TUYẾT MAI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIOLET TRAVEL

Mã số thuế: 0313787547

CÔNG TY TNHH VIOLET SA

Mã số thuế: 3603593002

CÔNG TY TNHH VIOLET COSMETICS VN

Mã số thuế: 0316299509

CÔNG TY TNHH VIOCIS

Mã số thuế: 0313547496

CÔNG TY TNHH VIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108624194

CÔNG TY TNHH VINYL

Mã số thuế: 0315135360

CÔNG TY TNHH VINYCO

Mã số thuế: 2901647766

CÔNG TY TNHH VINYACHT

Mã số thuế: 0314223247

CÔNG TY TNHH VINX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312768767

CÔNG TY TNHH VINX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312634499

CÔNG TY TNHH VINWORLD GROUP

Mã số thuế: 0316462321

CÔNG TY TNHH VINWOOD

Mã số thuế: 0109709228

CÔNG TY TNHH VINWOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107324085

CÔNG TY TNHH VINWAPACO

Mã số thuế: 0314547996

CÔNG TY TNHH VINVAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108764836

CÔNG TY TNHH VINUT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702868547

CÔNG TY TNHH VINUM LECTOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105861623

CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315270088

CÔNG TY TNHH VINTRO

Mã số thuế: 3001474061

CÔNG TY TNHH VINTRIG (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2301017219

CÔNG TY TNHH VINTRA

Mã số thuế: 0313765127

CÔNG TY TNHH VINTRACO

Mã số thuế: 0314098853

CÔNG TY TNHH VINTRA FOODS

Mã số thuế: 0315491351

CÔNG TY TNHH VINTOP

Mã số thuế: 0313503555

CÔNG TY TNHH VINTOPIA

Mã số thuế: 0315832724

CÔNG TY TNHH VINTNERS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401554090

CÔNG TY TNHH VINTIMES

Mã số thuế: 0901098086

CÔNG TY TNHH VINTHAI

Mã số thuế: 0314494624

CÔNG TY TNHH VINTEX VINA

Mã số thuế: 0315571381

CÔNG TY TNHH VINTER HỢP THÀNH

Mã số thuế: 0106667234

CÔNG TY TNHH VINTER CAPITAL

Mã số thuế: 3502297208

CÔNG TY TNHH VINTEP1

Mã số thuế: 0105362286

CÔNG TY TNHH VINTEP THANH XUÂN

Mã số thuế: 0106688481

CÔNG TY TNHH VINTEP HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105846495

CÔNG TY TNHH VINTEP HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0106708586

CÔNG TY TNHH VINTELI

Mã số thuế: 0312997439

CÔNG TY TNHH VINTEK

Mã số thuế: 0314747402

CÔNG TY TNHH VINTEC

Mã số thuế: 0104503720

CÔNG TY TNHH VINTECOM

Mã số thuế: 0107647953

CÔNG TY TNHH VINTECHPRO

Mã số thuế: 0315074171

CÔNG TY TNHH VINTECHCO

Mã số thuế: 0316929983

CÔNG TY TNHH VINTECH VIETNAM

Mã số thuế: 0109147949

CÔNG TY TNHH VINTECH SEAL

Mã số thuế: 3603629241

CÔNG TY TNHH VINTECH EPC VIETNAM

Mã số thuế: 0109651190

CÔNG TY TNHH VINTA

Mã số thuế: 0312857544

CÔNG TY TNHH VINTAX

Mã số thuế: 0107018962

CÔNG TY TNHH VINTAX PHÚC MINH

Mã số thuế: 0109117983

CÔNG TY TNHH VINTAI VIET NAM

Mã số thuế: 0316070998

CÔNG TY TNHH VINTAGE COLLECTION

Mã số thuế: 0315090945

CÔNG TY TNHH VINTAC

Mã số thuế: 0107290735

Tìm thông tin Doanh nghiệp