Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BÙI VĂN NHƯƠNG, Mã số thuế: 0104953007, được thành lập ngày 12/10/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BÙI VĂN THÀNH

Mã số thuế: 0311062231

BÙI VĂN THÀNH

Mã số thuế: 0109398149

BÙI VĂN THÀNH DUYÊN

Mã số thuế: 2801758889

BÙI VĂN THUỶ

Mã số thuế: 0104529140

BÙI VĂN THUẬN

Mã số thuế: 8586089144

BÙI VĂN THUẬN

Mã số thuế: 8336964444

BÙI VĂN THUẬN

Mã số thuế: 0201521316

BÙI VĂN THUẦN

Mã số thuế: 0105415121

BÙI VĂN THU

Mã số thuế: 3603724833

BÙI VĂN THUYÊN

Mã số thuế: 0105518913

BÙI VĂN THIỀNG

Mã số thuế: 0104740961

BÙI VĂN THIÊM

Mã số thuế: 0109364781

BÙI VĂN THAO

Mã số thuế: 1001215592

BÙI VĂN THANH

Mã số thuế: 8192779751

BÙI VĂN THANH

Mã số thuế: 1801702789

BÙI VĂN THANH

Mã số thuế: 0201057239

BÙI VĂN THANH

Mã số thuế: 0104783041

BÙI VĂN THANH

Mã số thuế: 0104435083

BÙI VĂN TAO

Mã số thuế: 0310556862

BÙI VĂN SỬ

Mã số thuế: 0105984625

BÙI VĂN SƠN

Mã số thuế: 3603801478

BÙI VĂN SƠN

Mã số thuế: 0311047762

BÙI VĂN SƠN

Mã số thuế: 0105907596

BÙI VĂN SÁNG

Mã số thuế: 0316285947

BÙI VĂN SANG

Mã số thuế: 0105114660

BÙI VĂN SANG

Mã số thuế: 0104515010

BÙI VĂN RỎ

Mã số thuế: 0311979596

BÙI VĂN RẰNG

Mã số thuế: 0105903898

BÙI VĂN QUẾ

Mã số thuế: 0109209296

BÙI VĂN QUẢNG

Mã số thuế: 8412619139

BÙI VĂN QUẢNG

Mã số thuế: 8334327785

BÙI VĂN QUÝ

Mã số thuế: 0700633311

BÙI VĂN QUÝ

Mã số thuế: 0311062337

BÙI VĂN QUÂ

Mã số thuế: 3603821650

BÙI VĂN QUÂN

Mã số thuế: 0104418183

BÙI VĂN QUANG

Mã số thuế: 0105321297

BÙI VĂN PHỐT

Mã số thuế: 1000763733

BÙI VĂN PHƯỚC

Mã số thuế: 5801467860

BÙI VĂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312283152

BÙI VĂN PHÚ

Mã số thuế: 8168753262

BÙI VĂN PHÚC

Mã số thuế: 1001130187

BÙI VĂN PHÚC

Mã số thuế: 0107955806

BÙI VĂN PHÓNG

Mã số thuế: 0109675667

BÙI VĂN PHÒNG

Mã số thuế: 0104418338

BÙI VĂN PHONG

Mã số thuế: 6200114372

BÙI VĂN PHONG

Mã số thuế: 0105223331

BÙI VĂN PHONG

Mã số thuế: 0105162311

BÙI VĂN OAN

Mã số thuế: 8082251750

BÙI VĂN OANH

Mã số thuế: 8162426597

BÙI VĂN NINH

Mã số thuế: 0107091659

Tìm thông tin Doanh nghiệp