Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi251

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÂN PHÁT, Mã số thuế: 0104858561, được thành lập ngày 06/08/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ ĐĂNG LÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA GIA VÕ

Mã số thuế: 0401824251

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA FIRSAT

Mã số thuế: 0316209142

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ELECTRIC

Mã số thuế: 3702769874

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA E C O H

Mã số thuế: 1300972872

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DT VINA

Mã số thuế: 2500642778

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DN

Mã số thuế: 0108519834

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DAS

Mã số thuế: 0312160312

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CPPS

Mã số thuế: 0316265796

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CM

Mã số thuế: 0109170497

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CIE

Mã số thuế: 2300934759

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ARMATA

Mã số thuế: 0107808569

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA AMECH

Mã số thuế: 0106918583

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA AGRICOT

Mã số thuế: 3801253336

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA AGOW

Mã số thuế: 0314048877

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA A&Q

Mã số thuế: 0313170176

Tìm thông tin Doanh nghiệp