Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRỊNH XUÂN CHIẾN, Mã số thuế: 0104822808, được thành lập ngày 22/07/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại CT6 - ĐN1 Khu đô thị mới Mỹ Đình, phòng 604, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRỊNH ĐÌNH THANH

Mã số thuế: 0104566840

TRỊNH ĐÌNH SƠN

Mã số thuế: 8092630596

TRỊNH ĐÌNH QUỐC

Mã số thuế: 2001347199

TRỊNH ĐÌNH NHIỆM

Mã số thuế: 0316607182

TRỊNH ĐÌNH NGỢI

Mã số thuế: 0104578564

TRỊNH ĐÌNH NGỌC

Mã số thuế: 3702957331

TRỊNH ĐÌNH MINH

Mã số thuế: 0316838246

TRỊNH ĐÌNH MINH QUÂN

Mã số thuế: 0314501568

TRỊNH ĐÌNH LỘC

Mã số thuế: 0104551379

TRỊNH ĐÌNH LƯỢNG

Mã số thuế: 0104548658

TRỊNH ĐÌNH KHÁNH

Mã số thuế: 0106051533

TRỊNH ĐÌNH HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0109364608

TRỊNH ĐÌNH HẢI

Mã số thuế: 3603755609

TRỊNH ĐÌNH HÙNG

Mã số thuế: 4201892332

TRỊNH ĐÌNH HÀO

Mã số thuế: 0109582821

TRỊNH ĐÌNH DINH

Mã số thuế: 0105374901

TRỊNH ĐÌNH CƯ

Mã số thuế: 0104231805

TRỊNH ĐÌNH BAN

Mã số thuế: 0311512000

TRỊNH ĐIỀN NGÂN

Mã số thuế: 8081252688

TRỊNH YẾN KÌNH

Mã số thuế: 0312903462

TRỊNH XUÂN ĐIỀ

Mã số thuế: 0109711435

TRỊNH XUÂN TỊNH

Mã số thuế: 0311102558

TRỊNH XUÂN TÝ

Mã số thuế: 4000712967

TRỊNH XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 5901162622

TRỊNH XUÂN TRUNG

Mã số thuế: 5702067082

TRỊNH XUÂN THỊNH

Mã số thuế: 8431537410

TRỊNH XUÂN THẮNG

Mã số thuế: 5500562447

TRỊNH XUÂN THÁM

Mã số thuế: 8143895681

TRỊNH XUÂN THANH

Mã số thuế: 0102305988

TRỊNH XUÂN SỸ

Mã số thuế: 3702957317

TRỊNH XUÂN SÉN

Mã số thuế: 0105779030

TRỊNH XUÂN QUÂN

Mã số thuế: 2301121322

TRỊNH XUÂN PHẤN

Mã số thuế: 0105829612

TRỊNH XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0316668812

TRỊNH XUÂN NGHỊ

Mã số thuế: 2802928357

TRỊNH XUÂN NAM

Mã số thuế: 8368548380

TRỊNH XUÂN LỘC

Mã số thuế: 8477764688

TRỊNH XUÂN LƠ

Mã số thuế: 8533222360

TRỊNH XUÂN LUẬT

Mã số thuế: 0104889792

TRỊNH XUÂN KHẢI

Mã số thuế: 5600229471

TRỊNH XUÂN KHÍCH

Mã số thuế: 0700710774

TRỊNH XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 5801462767

TRỊNH XUÂN HÀ

Mã số thuế: 0104805136

TRỊNH XUÂN HOÀN

Mã số thuế: 8616339281

TRỊNH XUÂN CỪ

Mã số thuế: 0105367615

TRỊNH XUÂN CẨN

Mã số thuế: 0310956003

TRỊNH XUÂN CƯỜNG

Mã số thuế: 0109612875

TRỊNH XUÂN CHIẾN

Mã số thuế: 3901162548

Tìm thông tin Doanh nghiệp