Ngành nghề kinh doanh

1Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, Mã số thuế: 0104817999, được thành lập ngày 20/07/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 22 Ngõ 230 Tổ 5A Định Công Thượng, Phường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Hường

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 5000885224

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 4600799303

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 4101577866

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 4101575925

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 4100267526-711

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 3200660778

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 2601065238

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 2300774488

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 1402159345

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 1402023898

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0801183404

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0402101872

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0402087089

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0316593772

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0311986836

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0310928736

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0300182921

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0201919562

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0201184967

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0109497051

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0109479888

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0109462852

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0109443465

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0109314124

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0109211658

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0107440973

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0107270753

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0106281142

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0106012686

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0105622456

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0105455163

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0105274569

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0104364724

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 0101221171

NGUYỄN THỊ THU HẢO

Mã số thuế: 8300623017

NGUYỄN THỊ THU HẢO

Mã số thuế: 6101271550

NGUYỄN THỊ THU HẠNH

Mã số thuế: 8369053609

NGUYỄN THỊ THU HẠNH

Mã số thuế: 6001697962

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 8604555778

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 8284585964

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 5600230646

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 2802953748

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 2601065277

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 0402090966

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 0109704477

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 0109311797

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Mã số thuế: 0105454226

Tìm thông tin Doanh nghiệp