Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LƯƠNG VĂN TẦN, Mã số thuế: 0104785433, được thành lập ngày 30/06/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Chợ Ngọc Lâm phường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LƯƠNG ĐỨC QUANG

Mã số thuế: 8330948125

LƯƠNG ĐỨC MẠNH

Mã số thuế: 0106046685

LƯƠNG ĐỨC HÙNG

Mã số thuế: 0310417668

LƯƠNG ĐỨC HOÀ

Mã số thuế: 0104390717

LƯƠNG ĐỨC BẠO

Mã số thuế: 0105476780

LƯƠNG ĐỖ ĐỐC

Mã số thuế: 8425337808

LƯƠNG ĐẶNG THẾ DIỄM

Mã số thuế: 0315877186

LƯƠNG ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 8205634072

LƯƠNG ĐÌNH TÁ

Mã số thuế: 5500632327

LƯƠNG ĐÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 0801236455

LƯƠNG ĐÌNH THUẦN

Mã số thuế: 8121355114

LƯƠNG ĐÌNH NẠP

Mã số thuế: 5702042715

LƯƠNG ĐÌNH NGỌC

Mã số thuế: 0109630521

LƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

Mã số thuế: 0312029205

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Mã số thuế: 0105692830

LƯƠNG ĐÌNH HOÀNG

Mã số thuế: 0315562080

LƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG

Mã số thuế: 0105462996

LƯƠNG ĐÌNH CHỨC

Mã số thuế: 0104655441

LƯƠNG ĐÀO MINH NHẬT

Mã số thuế: 0309695318

LƯƠNG ÔN DUNG

Mã số thuế: 8139476511

LƯƠNG ÍCH TRÍ

Mã số thuế: 1402161626

LƯƠNG YẾN NHI

Mã số thuế: 0107633301

LƯƠNG XUÂN TẢO

Mã số thuế: 3900879526

LƯƠNG XUÂN TRUNG

Mã số thuế: 0104591300

LƯƠNG XUÂN THẮNG

Mã số thuế: 0109494935

LƯƠNG XUÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 0104634716

LƯƠNG XUÂN MINH

Mã số thuế: 3801255407

LƯƠNG XUÂN HIỀN

Mã số thuế: 0109391993

LƯƠNG XUÂN HINH

Mã số thuế: 5300476416

LƯƠNG XUÂN DŨNG

Mã số thuế: 0109472385

LƯƠNG XUÂN CÔNG

Mã số thuế: 0310291246

LƯƠNG XUÂN CHUNG

Mã số thuế: 8156170153

LƯƠNG XUÂN ANH

Mã số thuế: 0316624974

LƯƠNG VŨ THÀNH

Mã số thuế: 5901168656

LƯƠNG VŨ BẢO

Mã số thuế: 0314226262

LƯƠNG VĨNH

Mã số thuế: 8182682630

LƯƠNG VĨNH THÔNG

Mã số thuế: 0316513664

LƯƠNG VĨNH THANH

Mã số thuế: 0310141949

LƯƠNG VĨNH PHẤN

Mã số thuế: 0312445477

LƯƠNG VĨNH HÙNG

Mã số thuế: 0311389068

LƯƠNG VĂN ĐỨC

Mã số thuế: 0105979897

LƯƠNG VĂN ĐỒNG

Mã số thuế: 4000790429

LƯƠNG VĂN ĐẮC

Mã số thuế: 1401358080

LƯƠNG VĂN ĐẠT

Mã số thuế: 0109425219

LƯƠNG VĂN ĐUA

Mã số thuế: 0104966694

LƯƠNG VĂN ĐOÀN

Mã số thuế: 8157565556

LƯƠNG VĂN ÚT

Mã số thuế: 1401293041

LƯƠNG VĂN XUÂN

Mã số thuế: 3603290181

LƯƠNG VĂN VÀNG

Mã số thuế: 0401587314

Tìm thông tin Doanh nghiệp