Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TẠ THỊ KIM SƠN, Mã số thuế: 0104773565, được thành lập ngày 22/06/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn 420, Đn6, nhà CT5, khu Đt Mỹ đình, Mễ trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tạ Thị Kim Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TẠ THỊ SÌNH

Mã số thuế: 3603274045

TẠ THỊ SIM

Mã số thuế: 0105002519

TẠ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 8335420145

TẠ THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0106802772

TẠ THỊ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109373994

TẠ THỊ PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 3700449981

TẠ THỊ PHƯƠNG NGHI

Mã số thuế: 0106016306

TẠ THỊ OANH

Mã số thuế: 0106454934

TẠ THỊ NIÊM

Mã số thuế: 1101782210

TẠ THỊ NHẤT

Mã số thuế: 0109204562

TẠ THỊ NHƯỜNG

Mã số thuế: 8248731539

TẠ THỊ NHÃ

Mã số thuế: 3603748760

TẠ THỊ NHÂM

Mã số thuế: 2600669967

TẠ THỊ NHIỆM

Mã số thuế: 3603769954

TẠ THỊ NHINH

Mã số thuế: 8338902820

TẠ THỊ NGỌC TRÂM

Mã số thuế: 6100132226-245

TẠ THỊ NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 8300230665

TẠ THỊ NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 8317234308

TẠ THỊ NGÂN

Mã số thuế: 0106389001

TẠ THỊ NGÀ

Mã số thuế: 0315387093

TẠ THỊ NGUYÊN HÀ

Mã số thuế: 0104495357

TẠ THỊ NGOAN

Mã số thuế: 0201333721

TẠ THỊ NGOAN

Mã số thuế: 0109186514

TẠ THỊ NGHỊ

Mã số thuế: 4601160132

TẠ THỊ NGHỈ

Mã số thuế: 3603751403

TẠ THỊ NGA

Mã số thuế: 0310241929

TẠ THỊ NGA

Mã số thuế: 0109689028

TẠ THỊ MỸ

Mã số thuế: 0311525433

TẠ THỊ MẾN

Mã số thuế: 5801289632

TẠ THỊ MUÔN

Mã số thuế: 5702071307

TẠ THỊ MINH THẠNH

Mã số thuế: 0300346746

TẠ THỊ MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5701735883

TẠ THỊ MINH CHÂM - TIÊN CÁT

Mã số thuế: 2600199895-006

TẠ THỊ MINH CHÂM - THỌ SƠN

Mã số thuế: 2600292686-002

TẠ THỊ MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 8471653290

TẠ THỊ LÝ

Mã số thuế: 2200786063

TẠ THỊ LÝ

Mã số thuế: 0106505018

TẠ THỊ LY

Mã số thuế: 0316673114

TẠ THỊ LIỄU

Mã số thuế: 1501120469

TẠ THỊ LIÊN

Mã số thuế: 3200575836

TẠ THỊ LIÊN

Mã số thuế: 0109653624

TẠ THỊ LAN

Mã số thuế: 0104542208

TẠ THỊ LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4201470644

TẠ THỊ KIỀU

Mã số thuế: 0310728670

TẠ THỊ KIỀU OANH

Mã số thuế: 8041697151

TẠ THỊ KIỀU LY

Mã số thuế: 0105417619

TẠ THỊ KIM

Mã số thuế: 4800485858

TẠ THỊ KIM ĐỊNH

Mã số thuế: 0100907828

TẠ THỊ KIM TIẾ

Mã số thuế: 1702235974

TẠ THỊ KIM THANH

Mã số thuế: 0310805396

Tìm thông tin Doanh nghiệp