Ngành nghề kinh doanh

1Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯƠNG VŨ KIÊN, Mã số thuế: 0104651736, được thành lập ngày 12/05/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 35 ngõ 120 đường Kim Giang, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯƠNG ĐĂNG NHẬT

Mã số thuế: 8445168266

TRƯƠNG ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 0312092006

TRƯƠNG ĐĂNG HOÀNG THẠCH

Mã số thuế: 8114860331

TRƯƠNG ĐÔNG NHỰT

Mã số thuế: 1402143881

TRƯƠNG ĐÌNH TÚ

Mã số thuế: 0105174469

TRƯƠNG ĐÌNH THỊNH

Mã số thuế: 0104527619

TRƯƠNG ĐÌNH THIỆN LỄ

Mã số thuế: 8129846805

TRƯƠNG ĐÌNH THI

Mã số thuế: 8400946879

TRƯƠNG ĐÌNH SỸ

Mã số thuế: 8001908141

TRƯƠNG ĐÌNH SỰ

Mã số thuế: 8183510264

TRƯƠNG ĐÌNH SÉT

Mã số thuế: 3301697005

TRƯƠNG ĐÌNH QUANG VINH

Mã số thuế: 8656543727

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

Mã số thuế: 0104794269

TRƯƠNG ĐÌNH NHẤT

Mã số thuế: 0201521098

TRƯƠNG ĐÌNH NHƯỜNG

Mã số thuế: 0801002954

TRƯƠNG ĐÌNH NAM

Mã số thuế: 2802937947

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Mã số thuế: 3702102960

TRƯƠNG ĐÌNH KHỞI

Mã số thuế: 0106799914

TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG

Mã số thuế: 0104528725

TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG

Mã số thuế: 0104528316

TRƯƠNG ĐÌNH HUY

Mã số thuế: 0310460180

TRƯƠNG ĐÌNH HOÀNG

Mã số thuế: 8361006886

TRƯƠNG ĐÌNH CẢNH

Mã số thuế: 2902112467

TRƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG

Mã số thuế: 8096614531

TRƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2802956001

TRƯƠNG ĐÌNH CHUNG

Mã số thuế: 2900529590

TRƯƠNG ĐÌNH CHINH

Mã số thuế: 2802513257

TRƯƠNG ĐÌNH CANH

Mã số thuế: 0313343206

TRƯƠNG ĐÌNH BÁU

Mã số thuế: 0109034776

TRƯƠNG ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 0310651668

TRƯƠNG ÁNH NGỌC

Mã số thuế: 0316729783

TRƯƠNG ÁI LAN

Mã số thuế: 0311686487

TRƯƠNG YẾN NHƯ

Mã số thuế: 3401216379

TRƯƠNG XUÂN ĐƯƠNG

Mã số thuế: 3602281346

TRƯƠNG XUÂN VINH

Mã số thuế: 3001620227

TRƯƠNG XUÂN TRÂM

Mã số thuế: 0700689089

TRƯƠNG XUÂN SƠN

Mã số thuế: 3002027210

TRƯƠNG XUÂN KỲ

Mã số thuế: 3001168586

TRƯƠNG XUÂN KIÊN

Mã số thuế: 8300937736

TRƯƠNG XUÂN HẢI

Mã số thuế: 2400827398

TRƯƠNG XUÂN HY

Mã số thuế: 0105420682

TRƯƠNG VẠN TOÀN

Mã số thuế: 2200704864

TRƯƠNG VẠN AN

Mã số thuế: 0307995299

TRƯƠNG VƯƠNG VŨ

Mã số thuế: 4200610779

TRƯƠNG VƯƠNG QUỐC VŨ

Mã số thuế: 8351176857

TRƯƠNG VƯƠNG DUY

Mã số thuế: 0401691435

TRƯƠNG VŨ THANH

Mã số thuế: 0312581039

TRƯƠNG VŨ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0312650317

Tìm thông tin Doanh nghiệp