Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHAN HIỆP, Mã số thuế: 0104403853, được thành lập ngày 28/01/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1107 toà nhà vườn đào Lô E khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHAN HÙNG VIỆ

Mã số thuế: 3301701847

PHAN HÙNG THỊNH

Mã số thuế: 0316935391

PHAN HÙNG SANG

Mã số thuế: 0316480673

PHAN HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 8017947322

PHAN HÙNG ANH

Mã số thuế: 6300117401

PHAN HÒA THỊNH

Mã số thuế: 4201934078

PHAN HÒA HẠNH

Mã số thuế: 4300653776

PHAN HÀO KÝ

Mã số thuế: 0316521344

PHAN HÀ MINH LÝ

Mã số thuế: 8334258394

PHAN HUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 8377322735

PHAN HUỲNH MINH NHỰT

Mã số thuế: 0316906390

PHAN HUỲNH KHẮC VỆ

Mã số thuế: 1602070197

PHAN HUỆ LINH

Mã số thuế: 8280455121

PHAN HUẾ

Mã số thuế: 0401431236

PHAN HUYỀN LINH

Mã số thuế: 0316762702

PHAN HUY ĐỨC

Mã số thuế: 1500971587

PHAN HUY VIỆT

Mã số thuế: 2500613590

PHAN HUY TÙNG

Mã số thuế: 8358402463

PHAN HUY TIẾN

Mã số thuế: 8376859478

PHAN HUY THỌ

Mã số thuế: 8358247313

PHAN HUY NAM

Mã số thuế: 8098719515

PHAN HUY LUÂN

Mã số thuế: 0104891350

PHAN HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0316577202

PHAN HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0104532665

PHAN HO�I NAM

Mã số thuế: 3101104547

PHAN HO�I CHANH

Mã số thuế: 1801707152

PHAN HOÀNG ĐẾN

Mã số thuế: 8013982887

PHAN HOÀNG YẾN NHI

Mã số thuế: 3502325254

PHAN HOÀNG TƯ KG8303

Mã số thuế: 1700328567

PHAN HOÀNG THỌ

Mã số thuế: 0311673463

PHAN HOÀNG THI

Mã số thuế: 0105097101

PHAN HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 4001015133

PHAN HOÀNG MAI PHI BẢO

Mã số thuế: 3603400109

PHAN HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2000288511-044

PHAN HOÀNG LAN

Mã số thuế: 3702272151

PHAN HOÀNG LAN

Mã số thuế: 3501665201

PHAN HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0316317035

PHAN HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0306086597-004

PHAN HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0306086597-003

PHAN HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0306086597-002

PHAN HOÀNG DANH

Mã số thuế: 0314550815

PHAN HOÀNG CHUNG THUỶ

Mã số thuế: 0304810285

PHAN HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0309834385

PHAN HOÀI ĐỨC

Mã số thuế: 1602149915

PHAN HOÀI ĐỨC

Mã số thuế: 0316600275

PHAN HOÀI TRUNG HẬU

Mã số thuế: 3701858578

PHAN HOÀI THANH

Mã số thuế: 0316780317

PHAN HOÀI NGUYÊN

Mã số thuế: 8069428247

PHAN HOÀI NAM

Mã số thuế: 0402089079

Tìm thông tin Doanh nghiệp