Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CƠ SỞ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BTS VIỆT NAM, Mã số thuế: 0102676326-001, được thành lập ngày 04/04/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 342 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Trường

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CƠ SỞ ANH TRÂM

Mã số thuế: 8072586941

CƠ SỞ ANH THƯ

Mã số thuế: 3702168841

CƠ SỞ ANH QUÂN

Mã số thuế: 8374481832

CƠ SỞ ANH NĂM

Mã số thuế: 3701693904

CƠ SỞ ANH NGỮ VÌ NGÀY MAI

Mã số thuế: 0311503510

CƠ SỞ ANH NGỮ SONG HÀNH

Mã số thuế: 3603291202

CƠ SỞ ANH NGỮ NAM TÂY ÚC

Mã số thuế: 0310580664

CƠ SỞ ANH NGAY (LÊ VĂN NGAY)

Mã số thuế: 3702901811

CƠ SỞ ANH DŨNG

Mã số thuế: 3702266454

CƠ SỞ AN SINH KHANG

Mã số thuế: 3702312855

CƠ SỞ 3T

Mã số thuế: 8532835364

CƠ SỞ 2

Mã số thuế: 1201422927-001

CƠ SỞ 2

Mã số thuế: 1201099992-001

CƠ SỞ 2

Mã số thuế: 1201021435-001

CƠ SỞ 2 MỸ THÀNH NAM

Mã số thuế: 1201077727-001

CƠ SỞ 2 CÔNG TY TNHH VAE

Mã số thuế: 4201167077-001

CƠ SỞ 2 CÔNG TY TNHH TRỊNH HÙNG

Mã số thuế: 3100727080-001

CƠ SỞ 2 - TRUNG TÂM DẠY NGHỀ I

Mã số thuế: 0601017706

CƠ SỞ 2 - NHÀ MAY NAM ANH

Mã số thuế: 2901539464-001

CƠ SỞ 2 - CÔNG TY TNHH ĐỨC TÚ

Mã số thuế: 2801137553-001

CƠ SỞ 2 - CÔNG TY TNHH XÊ LOAN

Mã số thuế: 0401418676-001

CƠ SỞ 1-CÔNG TY CỔ PHẦN M CONCEPT

Mã số thuế: 0314596908-001

CƠ SỞ 1- CÔNG TY TNHH ANH TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 2801691105-001

CƠ SỞ 1 - CÔNG TY TNHH PHÚ BÌNH P.T

Mã số thuế: 2801679813-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp