Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Sản xuất thiết bị điện khác2790
3Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
4Chuẩn bị mặt bằng4312
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
14Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
15Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
17Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
18Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT NAM - TRUNG TÂM ĐÀ, Mã số thuế: 0102575783-003, được thành lập ngày 03/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 29 Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Quyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp