Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
3Vận tải hành khách đường bộ khác4932
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
6Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
7Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Cho thuê xe có động cơ7710
11Đại lý du lịch7911
12Điều hành tua du lịch7912
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
14Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HOIAN SALUTE HOTEL - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐĂNG TÂM, Mã số thuế: 0102350412-003, được thành lập ngày 12/03/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 106 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đào Mạnh Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HOÀI THƯƠNG

Mã số thuế: 1702237435

HOÀI NAM

Mã số thuế: 0104548792

HOÀ THUỶ

Mã số thuế: 8065303670

HOYA HOLDINGS (ASIA) B.V (05)

Mã số thuế: 0900644261-007

HOYA HOLDINGS (ASIA) B.V (04)

Mã số thuế: 0900644261-006

HOYA CORPORATION NETHERLANDS BRANCH

Mã số thuế: 0900644261-001

HOYA CORPORATION MD DIVISION

Mã số thuế: 0101825247-006

HOULDER INSURANCE BROKERS FAR EAST. LTD

Mã số thuế: 0311678729-002

HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT PUBLISHING CO

Mã số thuế: 0311264534-007

HOTWATH HTL

Mã số thuế: 5300477434-001

HOTEL XANH

Mã số thuế: 8089993712

HOTEL RESERVATION SERVICE ROBERT RAGGE

Mã số thuế: 0105762929-004

HOTEL MONACO

Mã số thuế: 1501026794-001

HOTEL LEGEND

Mã số thuế: 8188489947

HOTEL INTERCONTINENTAL PHNOM PENH

Mã số thuế: 0400514994-028

HOSPITALITY TECHNICAL SERVICES PTY LTD

Mã số thuế: 0400593139-023

HOSOKAWA APLINE AKTIENG ESELLSCHAFT

Mã số thuế: 5200561026-001

HORIBA INSTRUMENTS (SINGAPORE) PTE LTD

Mã số thuế: 0105886402-003

HOP TAC XA VANG LAI

Mã số thuế: 0801134301

HONOR BEST WORLDWIDE LIMITED

Mã số thuế: 0105589625-002

HONGXIN SHIPPING HOLDING CO., LTD

Mã số thuế: 1101323062-001

HONGKONG SINBON ELECTRONICS CO LTD

Mã số thuế: 0200849489-093

HONGKONG LAND (ASIA MANAGEMENT) LIMITED

Mã số thuế: 0105769177-001

HONGKONG AIR ENGINEERING CO., LTD

Mã số thuế: 0800912453-005

HONGKONG AIR ENGINEERING CO., LTD

Mã số thuế: 0800912453-004

HONGKONG AIR ENGINEERING CO., LTD

Mã số thuế: 0800912453-003

HONG SUNG YONG

Mã số thuế: 8463466748

HONG NGA CRAN

Mã số thuế: 0316677285

HONG LEANG VIETNAM STRATEGIC FUND (NTNN)

Mã số thuế: 0311259326-003

HONG KONG TRANSPACK CO.,LTD

Mã số thuế: 0400593139-031

HONG KONG RFID LTD

Mã số thuế: 0105041733-001

HONG KONG LAND (ASIA MANAGEMENT) LIMITED

Mã số thuế: 0105587434-001

HONG KONG INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0311750164-001

HONG KONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

Mã số thuế: 0105821363-004

HONEYWELL PTE LTD

Mã số thuế: 2801965927

HONDA TRADING CORPORATION

Mã số thuế: 3601779594-016

HONDA TRADING CORPORATION

Mã số thuế: 0105491531-001

HONDA MAI HƯNG 2

Mã số thuế: 0201284538-001

HOMSTAY DREAMERS

Mã số thuế: 0109498584

HOMSTAY 90S

Mã số thuế: 0108652113-001

HOMESTAY CHU'S VILLAGE

Mã số thuế: 4101520718-001

HOMAG PTE ASIA LTD

Mã số thuế: 0401313747-006

HOMAG PTE ASIA LTD

Mã số thuế: 0401313747-005

Tìm thông tin Doanh nghiệp