Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
6Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Lập trình máy vi tính62010
13Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
14Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
15Hoạt động tư vấn quản lý70200
16Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
18Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
19Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
20Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ÂU MỸ, Mã số thuế: 0101487573-001, được thành lập ngày 17/03/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 641 đường 3/2, Phường 06, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Việt Hà

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp