Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất linh kiện điện tử2610
2Phá dỡ4311
3Lắp đặt hệ thống điện4321
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KEO SANG VINA - CHI NHÁNH BẮC GIANG (Tên nước ngoài: KEO SANG VINA COMPANY LIMITED - BACGIANG BRANCH), Mã số thuế: 0101407698-001, được thành lập ngày 17/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Baek Seung Joo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoàn thiện công trình xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KERO

Mã số thuế: 0313337749

CÔNG TY TNHH KEROFROG 2.0

Mã số thuế: 0313284913

CÔNG TY TNHH KERHEUNG VINA

Mã số thuế: 0106920430

CÔNG TY TNHH KERHEUNG VINA

Mã số thuế: 0106441759

CÔNG TY TNHH KERESA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107752612

CÔNG TY TNHH KERASIA

Mã số thuế: 0313962301

CÔNG TY TNHH KERAMIC

Mã số thuế: 0314728752

CÔNG TY TNHH KERAMIC ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603738681

CÔNG TY TNHH KERAMIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107918113

CÔNG TY TNHH KER VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702234702

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO-I

Mã số thuế: 0311275656

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO IV

Mã số thuế: 0310128602

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO II

Mã số thuế: 0311265908

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO III

Mã số thuế: 0310128507

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO -II

Mã số thuế: 0310128472

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND WATCO - V (NT)

Mã số thuế: 0315251254

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311264245

CÔNG TY TNHH KEPPEL LAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310549368

CÔNG TY TNHH KEPPEL HOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315584415

CÔNG TY TNHH KEPLER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107410009

CÔNG TY TNHH KEPLER MAIA

Mã số thuế: 0107895931

CÔNG TY TNHH KEPLER MAIA

Mã số thuế: 0107483712

CÔNG TY TNHH KEP N KEM

Mã số thuế: 0311936306

CÔNG TY TNHH KEOSUNG COMP VINA

Mã số thuế: 2300904200

CÔNG TY TNHH KEONWOO

Mã số thuế: 0107662165

CÔNG TY TNHH KEON TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900889180

CÔNG TY TNHH KEO ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 0315692629

CÔNG TY TNHH KEO ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0313147762

CÔNG TY TNHH KEO ÔNG SAO

Mã số thuế: 2400841748

CÔNG TY TNHH KEO XÂY DỰNG GREENTECH

Mã số thuế: 0315914141

CÔNG TY TNHH KEO VĂN THANH

Mã số thuế: 0316593941

CÔNG TY TNHH KEO TỐT

Mã số thuế: 0316078482

CÔNG TY TNHH KEO TÂY NAM

Mã số thuế: 3702767845

CÔNG TY TNHH KEO TRẦN MINH

Mã số thuế: 3603423120

CÔNG TY TNHH KEO THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0310914444

CÔNG TY TNHH KEO THIÊN LỰC

Mã số thuế: 3702500256

CÔNG TY TNHH KEO TEENIAX

Mã số thuế: 0311166431

CÔNG TY TNHH KEO SƠN TST

Mã số thuế: 0313460541

CÔNG TY TNHH KEO SƠN HÙNG GIA

Mã số thuế: 0312826289

Tìm thông tin Doanh nghiệp